Spelregels

Sifaw-League spelregel

Het bestuur van Sifaw-solidariteit wenst jullie allen van harte welkom in onze competitie, Sifaw-league. Via deze weg wensen wij, het bestuur, jullie allen proficiat omdat jullie deel uitmaken van een mooi project. Een project waar hulp voor anderen, respect en fair-play centraal staan. Wij wensen jullie alvast veel plezier in onze competitie en om alles in goede banen te leiden zijn volgende regels vastgelegd door het bestuur in samenspraak met de scheidsrechters.

De spelregels:

 • Beslissingen
  • De beslissing van de scheidsrechters is bindend.
  • Hij mag terugkomen op een beslissing als hij zelf inziet dat hij een fout gemaakt heeft, indien spel nog niet hervat is.
  • De spelers respecteren de beslissing van de scheidsrechter!
 • Spelonderbrekingen
  • Fluitsignaal/armsignalen of verbale communicatie moeten ALTIJD bij elke spelonderbreking en spelhervatting, behalve bij de voordeelregel.
 • Voordeelregel
  • Mag bij elke overtreding, behalve wanneer een speler rood gaat krijgen.
  • De speler die een gele kaart moet krijgen, krijgt deze pas nadat er een onderbreking is, direct na de voordeelregel.
  • Als de scheidsrechter bij de eerstvolgende onderbreking geen gele kaart geeft, dan mag hij deze niet meer geven.
 • Tijdrekken
  • Wanneer de bal op het veld ligt om uitgetrapt of uitgegooid te worden, heeft de doelman 8 seconden de tijd om dit te doen. Als het meer dan 8 seconden duurt, volgt er een indirecte vrijetrap op de baklijn. Bij een tweede keer moet de scheidsrechter een gele kaart geven aan de speler die tijdrekt.
  • Bij een penalty, vrijetrap of als de bal uitgaat wacht de speler op het signaal van de scheidsrechter, en hervat de wedstrijd zo snel mogelijk zonder tijd te rekken. Indien hier geen rekening mee gehouden wordt, krijgt de speler een waarschuwing, bij geen gehoor gaat de bal naar de tegenpartij.
 • Overtreding gele kaart
  • Onsportief gedrag, bepaald door de scheidsrechter
  • Herhaaldelijk protest tegen de beslissing van de scheidsrechter
  • Herhaaldelijke fouten
  • Tijdrekken
  • Niet vereiste afstand nemen bij vrije trap / hoekschop (3 meter)
  • Opzettelijke handspel
 • Overtreding rode kaart
  • Ernstig gemeen spel
  • Spuwen naar tegenstander
  • Scoringskans ontnemen door bewust hands te maken
  • Laatste man die overtreding maakt
  • Beledigende taal
  • 2 x gele kaart
  • Fysiek geweld tegen spelers, scheidsrechter of publiek. Bij fysiek geweld is de speler niet meer welkom bij Sifaw League in hetzelfde seizoen, voor het volgend seizoen wordt hiervoor een beslissing genomen door het bestuur.
 • Speler krijgt rood
  • Speler mag niet meer spelen.
  • Wanneer er minder dan 4 spelers van 1 ploeg op het veld staan, wordt er forfait (0-5) gegeven tenzij er 2 of meerdere spelers tegelijk een rode kaart krijgen.
 • Wanneer directe vrije trap
  • Tegenstander slaan, trappen, duwen, spuwen, vasthouden
  • Tegenstander laten struikelen
  • Te laat tackelen
  • Lopende tegenstander belemmeren
  • Bewust de bal met de hand of arm raken
 • Indirecte vrije trap
   • TERUGSPEELBAL (Als de bal terug gespeeld wordt door de eigen speler naar de eigen keeper, en hij deze met de handen oppakt), indirecte vrije trap op de plaats waar de fout gebeurd is of op de kleine baklijn indien binnen de kleine baklijn.
   • Bij gevaarlijk spel zonder de tegenspeler te raken (te hoge voet,…).
   • Bij tijdrekken.
 • Bal in of uit
   • Als de bal volledig over de lijn is.
   • Indien de scheidsrechter de bal raakt wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal, wel kan er voordeel gegeven worden indien de ploeg in balbezit in balbezit blijft.
 • Wissel
   • Een spelerswissel mag op ieder moment gebeuren.
   • De speler mag pas invallen wanneer de andere speler niet meer op het veld staat.
   • De gewisselde speler neemt de snelste weg om het veld te verlaten.
 • Buitenspel
   • Er is geen buitenspel
 • Nieuwe speler die niet ingeschreven is
   • Als er een nieuwe speler komt dient de verantwoordelijke van de ploeg dit minimum één dag op voorhand te melden en NIET op de speeldag zelf
   • Voor de wedstrijd moet de speler kunnen aantonen dat hij ingeschreven is, en dit door zijn naam te tonen binnen zijn ploeg op de website: https://sifaw-league.be/, bij betrappen op fraude kan de ploeg gesanctioneerd worden (dit wordt door het bestuur besproken)
 • Kledij
   • In de toekomst zal elke ploeg een tenue krijgen met vaste rugnummers die ze moeten aandoen bij elke wedstrijd
 1. Scheidsrechters
  • Scheidsrechters moeten hun scheidsrechter kledij aandoen tijdens de wedstrijd
  • Scheidsrechters moeten hun kaarten, bal, vestjes, fluit en pen meenemen naar elke wedstrijd
  • De scheidsrechter heeft de verantwoordelijkheid om de scores, de doelpuntenmaker, gele en rode kaarten bij te houden.
 • Forfait
  • Als een ploeg niet met 7 spelers of meer binnen een tijdspanne van 15 min kan beginnen, wordt er forfait gegeven.
 • Keeper
  • Vliegende keeper mag
  • De keeper mag verwisseld worden met een andere speler, mits toestemming van de scheidsrechter
  • Als de keeper de bal wilt uitspelen mag er geen tegenspeler binnen de baklijn staan